آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

ترفیع سالیانه

 عنواندریافت فایل
1 فرم ترفیع استحقـاقی سالیانه اعضای هیات علمی- جدید  

پژوهانه (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه)  
2 قرارداد انجام فعالیت های پژوهشی در قالب اعتبار پژوهشی  
3 فرم(الف) درخواست پیش پرداخت پژوهانه  
4 فرم(ب) درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی  

آئین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید ارتقاء  
2 شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی (1بهمن 96)  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا  
2 شیوه نامه استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه  
3 شیوه نامه اجرایی سخنرانی ها و کارگاه های علمی و پژوهشی دانشگاه  
4 سند راهبردی و توسعه پژوهشی و فنآوری  
5 طرح آمارگیری فعالیتهای پژوهشی جدید  
6 آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  
7 دستورالعمل حق مالکیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه  
8 فرم الف - رسید مبالغ حمایت از پایان نامه ها (جدید)  
9 فرم ب - تامین اعنبار اجرای پایان نامه ها (جدید)  

کنفرانس و همایش

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها  
2 فرم درخواست شرکت در همایش های داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور  
4 شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برگزاری همایش های دانشگاه  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده وزارت علوم  
2 مشخصات (IF, AIF,%JCR) نشریات (2016) JCR  
3 سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  
4 آخرین ضریب تاثیر(if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات)  
5 نحوه محاسبه امتیاز مقالات در هیات ممیزه دانشگاه  
6 فهرست نشریات معتبر داخلی مردادماه 96  
7 شیوه نامه تشویقی نویسندگان مقالات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  

تجلیل از پژوهشگران

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر  
2 فرم انتخاب پژوهشگران و محققین برتر و فعال دانشگاه  
3 پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری  
4 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران ویژه، برتر، پیشکسوت و فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
5 شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه  
6 فرم انتخاب پژوهشگر برتر گروه های هفت گانه وزارت علوم.  
7 فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه  

فرصت های مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی  
2 اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی  
3 شیوه نامه طرح های مطالعاتی  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 مراحل اجرای طرح پژوهشی  
2 فرم پیشنهاد داوران کتب تالیف شده اعضای هیات علمی  
3 فرم پیشنهاد داوران طرحهای پژوهشی(مقدماتی – نهایی)  
4 نظام نامه هفته پژوهش  
5 فلوچارت تالیف و ترجمه کتب  
6 دستورالعمل نحوه محاسبه وپرداخت تشویق ریالی کتاب  
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  
8 فرم درخواست ترجمه کتاب