آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی -Grant

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه گرنت Grant  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید ارتقاء  
2 فرم رسید مبالغ حمایت از پایان نامه  
3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا  
4 شیوه نامه استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه  
5 شیوه نامه اجرایی سخنرانی ها و کارگاه های علمی و پژوهشی دانشگاه  
6 سند راهبردی و توسعه پژوهشی و فنآوری  
7 طرح آمارگیری فعالیتهای پژوهشی جدید  
8 آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  
9 دستورالعمل حق مالکیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه  
10 فرم ترفیع استحقـاقی سالیانه اعضای هیات علمی-جدید  

کنفرانس و همایش

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها  
2 فرم درخواست شرکت در همایش های داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور  
4 شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برگزاری همایش های دانشگاه  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده  
2 مشخصات (IF, AIF,%JCR) نشریات (2016) JCR  
3 سیاهه نمایه های بین المللی معتبر  
4 آخرین ضریب تاثیر(if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات)  
5 نحوه محاسبه امتیاز مقالات در هیات ممیزه دانشگاه  
6 فهرست نشریات معتبر داخلی مردادماه 96  
7 شیوه نامه تشویقی نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و بین المللی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  

تجلیل از پژوهشگران

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر  
2 فرم انتخاب پژوهشگران و محققین برتر و فعال دانشگاه  
3 پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری  
4 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران ویژه، برتر، پیشکسوت و فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
5 شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه  
6 فرم انتخاب پژوهشگر برتر گروه های هفت گانه وزارت علوم.  
7 فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه  

فرصت های مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی  
2 اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی  
3 شیوه نامه طرح های مطالعاتی  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 مراحل اجرای طرح پژوهشی  
2 فرم پیشنهاد داوران کتب تالیف شده اعضای هیات علمی  
3 فرم پیشنهاد داوران طرحهای پژوهشی(مقدماتی – نهایی)  
4 نظام نامه هفته پژوهش  
5 فلوچارت تالیف و ترجمه کتب  
6 دستورالعمل نحوه محاسبه وپرداخت تشویق ریالی کتاب  
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  
8 فرم درخواست ترجمه کتاب