آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

پایان نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم الف - رسید مبالغ حمایت از پایان نامه ها (جدید)  
2 فرم ب - تامین اعنبار اجرای پایان نامه ها (جدید)  
3 فرم حمایت ویژه از پایان نامه های منتخب  

کتاب

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت تالیف و ترجمه کتب  
2 دستورالعمل نحوه محاسبه وپرداخت تشویق ریالی کتاب  
3 فرم پیشنهاد داوران کتب تالیف شده اعضای هیات علمی  
4 فرم پیشنهاد داوران کتب ترجمه شده اعضای هیات علمی  
5 فرم درخواست تالیف کتاب  
6 فرم درخواست ترجمه کتاب  

ترفیع سالیانه

 عنواندریافت فایل
1 فرم ترفیع استحقـاقی سالیانه اعضای هیات علمی- جدید  

پژوهانه (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی(پژوهانه/گرنت)  
2 فرم ب درخواست پرداخت هزینه های پژوهانه  
3 فرم(الف) درخواست پیش پرداخت پژوهانه سالهای 97 و 98  
4 قرارداد انجام فعالیت های پژوهشی در قالب اعتبار پژوهشی سال 97 و 98  
5 فرم(الف) درخواست پیش پرداخت پژوهانه سال 98  
6 قرارداد انجام فعالیت های پژوهشی در قالب اعتبار پژوهشی سال 98  
7 سقف پرداخت هزینه های فعالیتهای پژوهشی(مصوب شورای پژوهشی مورخ 98/12/17)  

آئین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید ارتقاء  
2 شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی (5 دی 97 )  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا  
2 شیوه نامه استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه  
3 شیوه نامه اجرایی سخنرانی ها و کارگاه های علمی و پژوهشی دانشگاه  
4 سند راهبردی و توسعه پژوهشی و فنآوری  
5 طرح آمارگیری فعالیتهای پژوهشی جدید  
6 آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  
7 دستورالعمل حق مالکیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه  

کنفرانس و همایش

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها  
2 فرم درخواست شرکت در همایش های داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور  
4 شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برگزاری همایش های دانشگاه  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده وزارت علوم  
2 شیوه نامه تشویقی نویسندگان مقالات دانشگاه  
3 نحوه محاسبه امتیاز مقالات در هیات ممیزه دانشگاه  
4 آخرین ضریب تاثیر(if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات)  
5 سـیاهۀ نشـریات نامعتبر(Black list Journals) و جعلی(fake & hijacked journal) اسفند96  
6 فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی(96)  
7 فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه 1398  
8 لیست نشریات ISC سال 95  
9 مشخصات (IF, AIF,%JCR) نشریات JCR سال 2019  

تجلیل از پژوهشگران

 عنواندریافت فایل
1 فرم انتخاب پژوهشگران و محققین برتر و فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
2 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران و محققین برتر و فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار - سال 98  
3 آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر  
4 نظام نامه هفته پژوهش  
5 پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری  
6 شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
7 فرم انتخاب پژوهشگر برتر گروه های هفت گانه وزارت علوم  
8 فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
9 فرم انتخاب کارمند پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  

فرصت های مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی  
2 اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی  
3 شیوه نامه فرصت های مطالعاتی  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 مراحل اجرای طرح پژوهشی  
2 فرم پیشنهاد داوران طرحهای پژوهشی(مقدماتی – نهایی)  
3 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  
4 فرم شماره 13 (گزارش نهایی طرح پژوهشی)  
5 فرم شماره 12(چکیده طرح پژوهشی)  
6 قرارداد طرح پژوهشی داخلی عضو هیأت علمی دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاهی