جواد آذرخش

صفحه نخست /جواد آذرخش
نام و نام خانوادگی جواد آذرخش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه الکترونیک و مخابرات دریایی
تحصیلات فوق لیسانس / برق-قدرت
وبسایت
پست الکترونیک