رسول دامنی

صفحه نخست /رسول دامنی
نام و نام خانوادگی رسول دامنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه الکترونیک و مخابرات دریایی
تحصیلات دکترای تخصصی / برق - الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک