اسماعیل سارانی

صفحه نخست /اسماعیل سارانی
نام و نام خانوادگی اسماعیل سارانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه الکترونیک و مخابرات دریایی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
وبسایت
پست الکترونیک