مصطفی لک زائی

صفحه نخست /مصطفی لک زائی
نام و نام خانوادگی مصطفی لک زائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه الکترونیک و مخابرات دریایی
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی برق-مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!