آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

پایان نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم الف - رسید مبالغ حمایت از پایان نامه ها (جدید)  
2 فرم ب - تامین اعنبار اجرای پایان نامه ها (جدید)  
3 فرم حمایت ویژه از پایان نامه های منتخب  

کتاب

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت تالیف و ترجمه کتب  
2 دستورالعمل نحوه محاسبه وپرداخت تشویق ریالی کتاب  
3 فرم پیشنهاد داوران کتب تالیف شده اعضای هیات علمی  
4 فرم پیشنهاد داوران کتب ترجمه شده اعضای هیات علمی  
5 فرم درخواست تالیف کتاب  
6 فرم درخواست ترجمه کتاب  

ترفیع سالیانه

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اعطای ترفیع استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه بهمن 1399  
2 فرم ترفیع استحقـاقی سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه بهمن 1399  

پژوهانه (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی(پژوهانه/گرنت)  
2 فرم ب درخواست پرداخت هزینه های پژوهانه  
3 فرم(الف) درخواست پیش پرداخت پژوهانه سالهای 99 و 98  
4 قرارداد انجام فعالیت های پژوهشی در قالب اعتبار پژوهشی سال 99 و 98  
5 فرم(الف) درخواست پیش پرداخت پژوهانه سال 99  
6 قرارداد انجام فعالیت های پژوهشی در قالب اعتبار پژوهشی سال 99  
7 سقف پرداخت هزینه های فعالیتهای پژوهشی(مصوب شورای پژوهشی مورخ 98/12/17)  
8 سقف پرداخت هزینه های فعالیتهای پژوهشی(مصوب شورای پژوهشی مورخ 1400/02/27)  
9 رسید هزینه های انجام شده پژوهانه  

آئین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی و شیوه نامه اجرایی  
2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا  
3 شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی (5 دی 97 )  
4 شیوه نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه  
5 آئین نامه پذیرش پژوهشگران پسادکتری  
6 آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  
7 آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی  
8 دستورالعمل آزمایشات میدانی محصور گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیکی  
9 شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت  
10 آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه  
2 شیوه نامه اجرایی سخنرانی ها و کارگاه های علمی و پژوهشی دانشگاه  
3 سند راهبردی و توسعه پژوهشی و فنآوری  
4 طرح آمارگیری فعالیتهای پژوهشی جدید  
5 دستورالعمل حق مالکیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه  
6 مزایای استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک ها و نواحی صنعتی  

کنفرانس و همایش

 عنواندریافت فایل
1 فلوچارت دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها  
2 فرم درخواست شرکت در همایش های داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور  
4 شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برگزاری همایش های دانشگاه  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویقی نویسندگان مقالات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
2 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده وزارت علوم  
3 نحوه محاسبه امتیاز مقالات در هیات ممیزه دانشگاه  
4 آخرین ضریب تاثیر(if) نشریات isc (مبنای تشویقی مقالات)  
5 سـیاهۀ نشـریات نامعتبر(Black list Journals) و جعلی(fake & hijacked journal) اسفند96  
6 فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی(96)  
7 فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه 1398  
8 لیست نشریات ISC سال 95  
9 مشخصات (IF, AIF,%JCR) نشریات JCR سال 2019  

تجلیل از پژوهشگران

 عنواندریافت فایل
1 فرم انتخاب پژوهشگران و محققین برتر و فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
2 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران و محققین برتر و فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار - سال 98  
3 آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر  
4 نظام نامه هفته پژوهش  
5 پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری  
6 شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
7 فرم انتخاب پژوهشگر برتر گروه های هفت گانه وزارت علوم  
8 فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
9 فرم انتخاب کارمند پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  

فرصت های مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی سال 89  
2 اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی سال 89  
3 اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی سال 90  
4 شیوه نامه فرصت های مطالعاتی وزارت مصوب سال 90  
5 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 مراحل اجرای طرح پژوهشی  
2 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  
3 فرم پیشنهاد داوران طرحهای پژوهشی(مقدماتی – نهایی)  
4 فرم شماره 13 (گزارش نهایی طرح پژوهشی)  
5 فرم شماره 12(چکیده طرح پژوهشی)  
6 نحوه تدوین گزارش طرح پژوهشی  
7 قرارداد طرح پژوهشی داخلی عضو هیأت علمی دانشگاه از محل اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاهی  
8 طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت